Anupam Roy Lyrics"Gobhire Jao"

Artist - Rupankar Bagchi
Album - Baishe Shrabon

[Written by Anupam Roy]

Gobhire jao aro gobhire jao
Gobhire jao aro gobhire jao
Ei bujhi tol pele fer harale
Proyojone dube jao…

Janla jure manusher kaan
Golir bhanje bhromorer pran
Gonikar gham lege thake tar danay
Ar ondhokare chotfotiye mukh feranor day
Tar ure asha dhushor chokhe cigaretter chai..

Tai Gobhire jao aro gobhire jao
Govire jao aro gobhire jao
Ei bujhi tol pele fer harale
Proyojone dube jao…

Nodir buke ghorer khonje
Kateni din khub shohoje
Bohu bochor mekhechi rupor bali
Sei rupor lobhe bari fera jabe roshatol
Ar bheja shorir chora shrote kamre dhore jol..

Tai Gobhire jao aro gobhire jao
Govire jao aro gobhire jao
Ei bujhi tol pele fer harale
Proyojone dube jao…Anupam Roy
Rupankar Bagchi
Sign up or Log in to like this lyrics.
No comments to show.